Conferences | Konferenzi

The Malta Centre is active in organizing conferences outside Bremen.

Beginning with the 4th Lingwistika Maltija, which took place from 17-19 June 2013 in Lyon/France, the Malta Centre is involved in the organization of the GĦiLMsymposia in their run-up, on-site and follow-up. This concerns the 5th Lingwistika Maltija (24-26 June 2015 in Turin/Italy), the 6th Lingwistika Maltija (8-9 June 2017 in Bratislava/Slovakia) and the 7th Lingwistika Maltija (10-12 July 2019 in Kraków/Poland).

The8th Lingwistika Maltijawill take place from 18 - 20 September 2023 in Bremen.

Iċ-Ċentru tal-Ilsien Malti spiss jgħin fl-organizzazzjoni ta’ konferenzi barra minn Bremen.

Sa mir-4 Lingwistika Maltija, li saret bejn is-17 u d-19 ta’ Ġunju 2013 f’Lyon/Franza, iċ-Ċentru tal-Ilsien Malti huwa involut fl-organizzazzjoni tas-simpożji GĦiLM, fosthom fil-preparazzjoni, fix-xogħol involut matul il-konferenzi u fis-segwitu tagħhom. Dan seħħ ukoll b’rabta mal-5 Lingwistika Maltija (24-26 ta’ Ġunju 2015 f’Turin/l-Italja), is-6 Lingwistika Maltija (8-9 ta’ Ġunju 2017 fi Bratislava/Slovakkja) u s-7 Lingwistika Maltija (10-12 ta’ Lulju 2019 fi Krakovja/il-Polonja).

8 Lingwistika Maltija, 18-20 ta' Settembru 2023 fi Bremen/il-Ġermanja

7. Lingwistika Maltija
Participants of the 7th Lingwistika Maltija in Kraków (2019)

With the active participation of the Malta Centre, three edited volumes emerged from these conferences:

Bil-parteċipazzjoni attiva taċ-Ċentru tal-Ilsien Malti, ħarġu tliet volumi editjati minn dawn il-konferenzi:

 

As a special event, on 30 April 2015 at the Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, the Malta Centre gave a ceremonial farewell to the world-renowned linguist Bernard Comrie, who has made an outstanding contribution to research on Maltese.

Fit-30 ta’ April 2015, fl-Istitut Max Planck għall-Antropoloġija Evoluttiva, iċ-Ċentru tal-Ilsien Malti organizza avveniment speċjali li fih ta tislima ċerimonjali lil-lingwista ta’ fama dinjija Bernard Comrie, li ta kontribut mill-aqwa għar-riċerka dwar il-Malti.