Detailansicht

Teilnahme des polnischen Projektteams am 17. Soziologischen Kongress in Wrocław (Polen), 11. – 13. September.

Udział polskiego zespołu projektowego w 17. Kongresie Socjologii we Wrocławiu w dniach 11–13 września

Die Mitarbeitenden des polnischen Projektteams Prof. Dorota Hall und Dr. Marta Kołodziejska werden am 17. Soziologischen Kongress in Wrocław am 11. – 13. September teilnehmen. Dr. Kołodziejska wird ein Vortrag mit dem Titel: "Części wspólne. Dyskursywne konstruowanie tożsamości Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w prasie adwentystycznej"  - "Common parts. Discoursive construction of the identity of the Seventh Day Adventists in the Church press" halten. In diesem Vortrag werden die ersten Ergebnisse der Analyse mit Blick auf die Konstruktion religiöser Identität in Polen und Großbritannien in der adventistischen Presse vorgestellt. Mehr Informationen zu dem Kongress finden Sie unter https://17zjazdpts.uni.wroc.pl/en.


W dniach 11-13 września członkinie polskiego zespołu, prof. Dorota Hall i dr Marta Kołodziejska, wezmą udział w 17. Kongresie Polskiego Towarzystwa Socjologicznego we Wrocławiu. Marta wygłosi prezentację w języku polskim pod tytułem „Części wspólne. Dyskursywne konstruowanie tożsamości Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w prasie adwentystycznej ”. Prezentacja podsumuje niektóre wstępne wyniki badań dotyczące funkcji prasy adwentystycznej w budowaniu tożsamości religijnej w Polsce i Wielkiej Brytanii. Informacje na temat Kongresu można znaleźć na stronie: https://17zjazdpts.uni.wroc.pl/en.
 

Dr. Marta Kołodziejska