ILSIENNA - Our Language

ILSIENNA – Our Language is the brand-new peer-reviewed journal of the International Association of Maltese Linguistics. This long awaited newcomer to the market of linguistic periodicals publishes scholarly articles and reviews which are directly related to topics of Maltese Linguistics (including languages other than Maltese which belong to the linguistic landscape of Malta).

ILSIENNA provides the first dedicated forum for specialists of Maltese and linguists whose projects include Maltese and/or the languages of Malta to exchange their ideas without having to take the detour via traditional Oriental Philology or other disciplines. The activities of GĦILM demonstrate that Maltese has very much on offer for linguistics and thus deserves a journal of its own which is reserved exclusively to Maltese and closely related matters.

The editorial and advisory boards host internationally renowned representatives of Maltese Linguistics whose expertise and the regular peer-reviewing procedure guarantee the publication of high quality material.

Linguists of all convictions are kindly invited to submit their manuscripts on Maltese to ILSIENNA. The journal accepts contributions to all fields of interest reaching from synchronic descriptive grammar (phonetics, phonology, morphology, syntax, lexicon, etc.) via diachrony, sociolinguistics (including dialectology), language contact to psycholinguistics, clinical linguistics, language planning, translation studies and many more subject matters.

The journal comes in one issue of 120–160 pages per year. Each issue contains four to eight scholarly articles and an additional reviews section. The sole language of publication is English. Articles are accompanied by an abstract in English and a Maltese translation thereof. The first issue of ILSIENNA is scheduled for first quarter 2009. The annual subscription is € 25 (special price for members; € 30 for non-members). Not included in the subscription, there is also a companion series entitled IL-LINGWA TAGĦNA – Our language which appears in variable intervals.

ILSIENNA – Our Language huwa l-ġurnal ġdid fjamant tal-Għaqda Internazzjonali tal-Lingwistika Maltija li huwa rrevedut minn esperti ugwali fil-qasam. F’dan il-ġurnal ġdid tant mistenni fis-suq tal-ġurnali lingwistiċi jiġu ppubblikati artikli u evalwazzjonijiet akkademiċi li huma direttament relatati mas-suġġetti tal-Lingwistika Maltija (inklużi lingwi apparti l-Malti li jagħmlu parti mill-pajsaġġ lingwistiku Malti).

Il-ġurnal “ILSIENNA” jipprovdi l-ewwel forum iddedikat għall-ispeċjalisti tal-Malti u għal-lingwisti li l-proġetti tagħhom jinkludu l-Malti u/jew il-lingwi ta’ Malta biex ikunu jistgħu jaqsmu l-ideat tagħhom bejniethom mingħajr ma jkollhom joqogħdu jgħaddu mis-soltu triq tal-Filoloġija Orjentali jew ta’ dixxiplini oħra. L-attivitajiet tal-għaqda l-ġdida GĦILM juru li l-Malti għandu ħafna x’joffri lil-lingwistika u b’hekk jistħoqqlu ġurnal riservat esklussivament għalih u għal kwistjonijiet relatati mill-qrib miegħu.

Il-kumitati editorjali u ta’ konsultazzjoni jospitaw rappreżentanti tal-Lingwistika Maltija li huma magħrufin internazzjonalment, li l-esperjenza tagħhom, flimkien mal-proċedura regolari tar-reviżjoni tad-dokumenti mressqa minn esperti ugwali fil-qasam, tiżgura l-pubblikazzjoni ta’ materjal ta’ kwalità għolja.

Il-lingwisti ta’ kwalunkwe twemmin huma ġentilment mitluba jibagħtu l-manuskritti tagħhom dwar il-Malti lill-ġurnal “ILSIENNA”. Il-ġurnal jaċċetta kontribuzzjonijiet fl-oqsma kollha ta’ interess, minn dawk dwar il-grammatika deskrittiva sinkronika (il-fonetika, il-fonoloġija, il-morfoloġija, is-sintassi, il-lessiku, eċċ.) sa dawk dijakroniċi, u minn dawk dwar is-soċjolingwistika (inkluża d-djalettoloġija) u l-kuntatt lingwistiku sa dawk dwar il-psikolingwistika, il-lingwistika klinika, it-tfassil tal-lingwa, it-traduzzjoni u bosta suġġetti oħra.

Il-ġurnal joħroġ darba fis-sena u jkun twil 120 sa 160 paġna. Kull edizzjoni jkun fiha bejn erba’ u tmien artikli akkademiċi kif ukoll taqsima ta’ evalwazzjoni tal-istudji. L-unika lingwa ta’ pubblikazzjoni hija l-Ingliż. L-artikli jkollhom taqsira bl-Ingliż li jkun hemm traduzzjoni tiegħu bil-Malti. L-ewwel edizzjoni tal-ġurnal “ILSIENNA” ħarġet fl-ewwel kwart tal-2009. L-abbonament huwa ta’ EUR 25 fis-sena (dan hu prezz speċjali għall-membri; il-prezz huwa ta’ EUR 30 għal min mhuwiex membru, Hemm ukoll serje oħra bit-titlu ta’ “IL-LINGWA TAGĦNA – Our language” li toħroġ kull tant żmien, iżda din mhix inkluża fl-abbonament.

Editor in chief / EditurThomas Stolz
Editorial assistant / Assistent EditurConny Stroh
Review editor / Editur ReviżurJoseph Brincat
Editorial board / Bord EditorjaliBernard Comrie, Ray Fabri, Beth Hume, Manwel Mifsud, Martine Vanhove
Advisory board / Bord KonsultattivAlbert Borg, Antoinette Camilleri-Grima, Sandro Caruana, Martin Haspelmath, Mauro Tosco, Adam Ussishkin
Publisher / PubblikaturUniversitätsverlag Dr. Norbert Brockmeyer
Postfach 10 04 28
D-44704 Bochum
Germany
ISSN1866-6256
Ghilm