Details

Dr. Łukasz Fajfer held a paper at Fifth Congress for Polish Studies.

dr Łukasz Fajfer wygłosił referat na piątym kongresie badań polonistycznych.

The Fifth Congress for Polish Studies organised by the Deutsches Polen-Institut took place this time at the University of Martin Luther in Halle and Wittenberg. Researches from a variety of disciplines discussed the topic of justice. Dr. Fajfer presented in his paper his religious studies perspective on justice in the media of Polish Autocephalous Orthodox Church. In his paper he analysed the contexts in which justice is conceptualized and the ways it is constructed.

For more information on the congress go to: https://www.polenforschung.de/ 


Organizowany przez Deutsches Polen-Institut kongres polonistyczny odbył się tym razem na Uniwersytecie im. Marcina Lutra w Halle (Saale) i Wittenberdze. Uczestnicy z różnych dziedzin naukowych dyskutowali na temat koncepcji sprawiedliwości. Dr Fajfer przedstawił swoją religioznawczą persepktywę na kwestię sprawiedliwości w mediach Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. W swoim referacie analizował konteksty w jakich sprawiedliwość jest tematyzowana oraz sposoby w jakie jest ona konstruowana. 

Więcej informacji o kongresie znajduje się pod tym linkiem: https://www.polenforschung.de/

plakat des 5. Kongress Polenforschung zum Thema "Gerechtigkeit", Abbildung eines geteilten Kuchens