Details

Participation of the polish project team at the 17th Sociology Congress in Wrocław from 11 to 13 September.

On September 11-13, the Polish team members, prof. Dorota Hall and dr. Marta Kołodziejska, will take part in the 17th Polish Sociological Congress in Wrocław, Poland.

On September 11-13, the Polish team members, prof. Dorota Hall and dr. Marta Kołodziejska, will take part in the 17th Polish Sociological Congress in Wrocław, Poland. Marta will give a presentation in Polish entitled "Części wspólne. Dyskursywne konstruowanie tożsamości Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w prasie adwentystycznej"  - "Common parts. Discoursive construction of the identity of the Seventh Day Adventists in the Church press". This presentation will summarise some of the preliminary research results concerning the functions of the Adventist press in religious identity construction in Poland and the UK. Information about the Congress can be found at: https://17zjazdpts.uni.wroc.pl/en.

Dr. Marta Kołodziejska