Iċ-Ċentru tal-ilsien Malti | Malta Centre

Merħba bikom fiċ-Ċentru tal-ilsien Malti!

Welcome to the Malta Centre! 


Aħbarijiet | News

Maltese for Beginners

 8 – 12 July 2024

 

Maltese for Advanced Learners

15 – 19 July 2024

Registration via email to maltaprotect me ?!uni-bremenprotect me ?!.de

more
Journal of Maltese Studies

Spagnol, Michael & Ray Fabri (eds.). 2023. On Maltese Syntax [Special Issue]. Journal of Maltese Studies 30.

Borg, Albert. 2023. Nominal and adverbial clauses in Maltese. Journal of Maltese Studies 30. 1-35.

Camilleri, Maris. 2023. On relative clauses in Maltese. Journal of Maltese Studies 30. 37-76.

Fabri, Ray. 2023. Grammatical agreement in Maltese. Journal of Maltese Studies 30. 77-110.

Čéplö, Slavomír. 2023. Constituent order in Maltese. A quantitative reevaluation. Journal of Maltese Studies 30. 111-147.

Lucas, Christopher. 2023. Negation in Maltese. Journal of Maltese Studies 30. 149-175.

Stolz, Thomas, Nataliya Levkovych & Maike Vorholt. 2023. Variable overt marking of Place/Goal with place names as complements: On the competition between fi, ġewwa, and ġo. Journal of Maltese Studies 30. 177–215.

 

Participants of Ghilm 8

The 8th International Conference for Maltese Lingusitics  took place between the 18th and 21st of September at the University of Bremen, Germany. Over 30 researchers attended this conference entitled “The Next Century of Maltese Linguistics”. The conference of the International Association for Maltese Linguistics (GĦILM) is held every 2 years and is attended by both Maltese and foreign researchers working on Maltese linguistics. 

The conference consisted of 27 talks, including 2 plenary talks by Prof. Andrei Avram (University of Bucharest) and Prof. Dominique Caubet (INALCO, Paris). Presentations covered a range of topics including  theoretical linguistics, sociolinguistics, stylistics and computational linguistics. An edited volume of linguistic papers will be published in line with previous publications compiled following GĦILM conferences.

The two branches of the Malta Centre in Bremen and Malta were responsible for the organisation and coordination of this event and provided financial support to set up and run the conference. The organising committee consisted of Prof. Thomas Stolz and Maike Vorholt (University of Bremen) and Prof. Ray Fabri, Dr Michael Spagnol, Raffaello Bezzina and Michela Vella (University of Malta). The conference was a great success and both branches of the Malta Centre look forward to organising future events promoting Maltese linguistics on an international level.

 

It-8 Konferenza tal-Għaqda Internazzjonali tal-Lingwistika Maltija(GĦILM) saret bejn it-18 u l-21 ta’ Settembru fl-Università ta’ Bremen, il-Ġermanja. Aktar minn 30 riċerkatur u riċerkatriċi attendew  il-konferenza  “The Next Century of Maltese Linguistics”. Il-konferenza tal-GĦILM, li ssir kull sentejn, tattira riċerkaturi minn Malta u minn madwar id-dinja li jaħdmu fuq il-lingwistika Maltija. 

Matul il-konferenza ngħataw 27 taħdita, fosthom żewġ taħditiet plenarji mill-Prof. Andrei Avram (l-Università ta’ Bukarest) u l-Prof. Dominique Caubet (INALCO, Pariġi). Il-preżentazzjonijiet koprew firxa ta’ suġġetti inklużi l-lingwistika teoretika, is-soċjolingwistika, l-istilistika u l-lingwistika komputazzjonali. Se jiġi ppubblikat volum editjat ta’ wħud mix-xogħlijiet ippreżentati bħalma sar wara kull konferenza tal-GĦILM.

Iż-żewġ fergħat taċ-Ċentru tal-Ilsien Malti fi Bremen u f’Malta kienu responsabbli mill-organizzazzjoni u l-koordinazzjoni ta’ dan l-avveniment u pprovdew appoġġ finanzjarju biex jittella’. Il-kumitat organizzattiv kien jikkonsisti mill-Prof. Thomas Stolz u Maike Vorholt (l-Università ta’ Bremen) u mill-Prof. Ray Fabri, Dr Michael Spagnol, Raffaello Bezzina u Michela Vella (l-Università ta’ Malta). Il-konferenza kienet suċċess u ż-żewġ fergħat taċ-Ċentru tal-Ilsien Malti huma ħerqanin li jorganizzaw avvenimenti oħrajn li jippromwovu l-lingwistika Maltija fuq livell internazzjonali.

more