Maltese Library | Librerija Maltija

Bücherregal Maltabibliothek

The Maltese Library was established even before the Malta Centre was founded in 2009. It collects all book publications written in Maltese and translated into Maltese in all genres - from children's books to Bible translations, from cookbooks to the history of the trade union movement - as hard copies. The collection forms a separate section in the holdings of the State and University Library in Bremen. The volumes are accessible as reference material in the Malta Centre and may be used there for research purposes. The collection is continuously supplemented by annual deliveries, so that the Maltese Library now comprises well over 1,000 volumes (as of April 2021). It is thus a valuable practical resource not only for empirical research in linguistics but also for cultural studies, literature and translation studies. The alphabetical catalogue of the titles belonging to the Maltese Library is available online.

Il-Librerija Maltija twaqqfet qabel ma twaqqaf iċ-Ċentru tal-Ilsien Malti fl-2009. Tiġbor fiha l-pubblikazzjonijiet kollha tal-kotba miktuba bil-Malti u dawk tradotti għall-Malti mill-ġeneri kollha - minn kotba għat-tfal sa traduzzjonijiet tal-Bibbja, minn kotba tat-tisjir sal-istorja tal-moviment trejdunjonistiku - bħala kopji stampati. Il-kollezzjoni tifforma sezzjoni separata mil-Librerija tal-Istat u tal-Università ta’ Bremen. Il-volumi huma aċċessibbli bħala materjal ta' referenza fiċ-Ċentru tal-Ilsien Malti u jistgħu jintużaw għal skopijiet ta' riċerka. Il-kollezzjoni hija aġġornata kontinwament minn kunsinni annwali, tant, li llum il-ġurnata, il-Librerija Maltija fiha aktar minn 1,000 volum (abbażi tal-aħħar aġġornament  f’Lulju 2022). Hija għalhekk riżorsa prattika u siewja mhux biss għal riċerka empirika fil-lingwistika iżda wkoll għal studji kulturali, letterarji u studji fuq it-traduzzjoni. Il-katalgu alfabetiku tat-titli li jiffurmaw parti mil-Librerija Maltija huwa disponibbli online.