Practical language classes | Klassijiet prattiċi tal-lingwa

New Maltese classes in July 2024

Maltese for Beginners

8 – 12 July 2024

 

Maltese for Advanced Learners

15 – 19 Juli 2024

Registration via email to maltaprotect me ?!uni-bremenprotect me ?!.de

more
Teilnehmer Maltesischkurs
The participants of "Maltese for Beginners" (2023)
2015_Maltese class
Participants of the first practical Maltese class at the University of Bremen (2015)

Since August 2015, one-week beginner and advanced courses in the practical acquisition of Maltese have been offered annually by the experienced Maltese teacher Sandra Abela. Students from Bremen can participate just as much as those from outside the city who are interested. The popular courses attract participants not only from other universities in Germany but also from other countries, from Russia to Sweden, Great Britain, Spain and the USA.

Ta’ kull sena, sa minn Awwissu tal-2015,  jiġu offruti korsijiet prattiċi ta’ livell bażiku jew avvanzat biex, taħt il-gwida tal-għalliema esperjenzata Sandra Abela, dawk interessati jistgħu jitgħallmu l-Malti fuq medda ta’ ġimgħa. Jistgħu jattendu u jipparteċipaw kemm studenti minn Bremen kif ukoll studenti interessati li mhumiex minn Bremen. Il-korsijiet popolari jattiraw parteċipanti mhux biss minn universitajiet oħra fil-Ġermanja iżda wkoll minn pajjiżi oħra, fosthom mir-Russja mill-Isvezja, il-Gran Brittanja, Spanja u l-Istati Uniti.

 

Past classes | Klassijiet tal-passat: 

July/August 2023

Maltese for Beginners 

Maltese for Advanced Learners

 

August 2019

Maltese for Beginners 

Maltese for Advanced Learners

 

August 2018

Maltese for Beginners 

Maltese for Advanced Learners

 

August 2017

Maltese for Beginners

Everyday Maltese for advanced learners

 

August 2016

Maltese for Beginners

Maltese language course for advanced learners

 

August/September 2015

Introductory Maltese