Maltese in the curriculum | Il-Malti fil-kurrikulu

Since the 2012 summer semester, the Malta Centre has been feeding courses for both Bachelor's and Master's students into the linguistics teaching program. The regular seminar courses so far (as of  2022) include:

Lecturer(s): Thomas Stolz (occasionally with Benjamin Saade)

Sa mis-semestru tas-sajf tal-2012, iċ-Ċentru tal-Ilsien Malti beda joffri korsijiet għall-istudenti tal-Baċellerat u tal-Masters fil-programm tat-tagħlim tal-lingwistika. Il-korsijiet regolari, fil-format ta’ seminar, li ngħataw sal-lum (2022) jinkludu:

Lettur(i): Thomas Stolz (kultant ma' Benjamin Saade)

 

WiSe 2022/2310-82-3-4-SMI-1 Seminar: Maltesisch für Linguist:innen
WiSe 2020/2110-82-3-4-EMI-1 Seminar: Maltesisch für Linguist*innen
SoSe 202010-82-3-4-EMII-2 Seminar: Maltesisch: Morphologie und Syntax
WiSe 2019/2010-82-3-4-SMI-1 Seminar: Maltesisch - linguistisch betrachtet
SoSe 2019

10-82-3-4-EMII-1 Seminar: Maltesische Sprachstrukturen 2

10-M82-1-3-LK-4 Colloquium: Exkursion nach Krakau (7th Lingwistika Maltija in Kraków)

WiSe 2018/1910-82-3-4-SP-1 Seminar: Maltesische Sprachstrukturen 1
WiSe 2017/18

10-82-3-4-SM1-1 Seminar: Maltesisch für Linguist*innen

10-M82-1-4-SP-1 Seminar: Maltesische Sprachprobleme

10-M82-2-PR-4 Vorlesung: Maltesische Präpositionen

SoSe 2017

10-M82-1-4-SP-1 Seminar: Grammatische Probleme des Maltesischen

10-M82-1-4-SP-2 Seminar: Grammatische Probleme des Maltesischen - Vertiefung

10-M82-3-WI-2 Exkursion: Exkursion nach Bratislava

WiSe 2016/17

10-M82-1-4-LM-2 Seminar: Maltesische Texte

10-M82-1-4-MM-3 Seminar: Morphologische Produktivität und Sprachkontakt

10-M82-1-4-SM-3 Seminar: Maltesische Texte - Vertiefung

SoSe 2016 

10-82-4-TD3-1 Blockveranstaltung: Maltesisch für Linguisten III

10-M82-1-4-EM-2 Blockveranstaltung: Modultyp D: Maltesisch im Sprachvergleich

WiSe 201510-82-3-TD1-2: Maltesisch für Linguisten
WiSe 2014/1510-82-3-TD1-2: Maltesisch-Lesekenntnisse für Linguisten
SoSe 201410-82-4-TD1-2: Einführung in das Maltesische
WiSe 2013/1410-M82-1-4-SM-1: Maltesische Linguistik: Ein Themenüberblick
SoSe 201310-82-4-TD2-1: Beschreibung einer gegebenen Objektsprache: Maltesisch II
WiSe 2012/1310-82-3-TD2-1: Beschreibung einer gegebenen Objektsprache: Maltesisch I
SoSe 2012

0-82-4-M1-2b: Beschreibungen einer gegebenen Objektsprache: Maltesisch

10-GS-11-03: Malta Centre Colloquium

 

In addition to the regular seminar program, the irregular lecture series Sensiela ta' Taħditiet fuq il-Malti / Lecture Series on Maltese has been integrated into teaching since 2014, which had Maltese (young) scholars discuss their ideas in front of a student audience at several times.

Minbarra l-programm regolari ta’ seminars, qed jittellgħu wkoll serje ta’ taħditiet irregolari msejħa Sensiela ta' Taħditiet fuq il-Malti / Lecture Series on Maltese li ġew integrati fl-2014. Fihom, studjużi (żgħażagħ) Maltin kellhom, għal diversi drabi, l-opportunità biex jiddiskutu l-ideat tagħhom quddiem udjenza studenteska.