Skip to main content

Winter semester 2007/2008

  • “The Mexican conquest: Perspectives in social and cultural History (Prof. Dr. Delia González de Reufels, advanced seminar)
  • “Filibusterism and Manifest destiny in Spanish America” (Prof. Dr. Delia González de Reufels, advanced seminar)
  • “Colonialism/Postcolonialism: The debate in Latin America” (Prof. Dr. Delia González de Reufels, course)