Skip to main content

Semester dates

Semester dates winter semester 2021/2022

 

Start

Finish

Semester

01.10.2021

31.03.2022

Orientation week

11.10.2021

15.10.2021

Regular teaching

18.10.2021

04.02.2022

Semester break

23.12.2021

05.01.2022

Source: Uni Bremen Homepage

 

Start

Finish

Semester

01.10.2021

31.03.2022

Regular teaching

18.10.2021

04.02.2022

Semester break

23.12.2021

05.01.2022

Source: Hochschule Bremen Homepage

 

Start

Finish

Semester

01.10.2021

31.03.2022

Orientation week

11.10.2021

15.10.2021

Regular teaching

18.10.2021

04.02.2022

Semester break

23.12.2021

05.01.2022

Source: Hochschule Bremerhaven Homepage

 

 

Start

Finish

Semester

01.10.2021

31.03.2022

Regular teaching

04.10.2021

11.02.2022

Semester break

23.12.2021

07.01.2022

Source: HfK Music Faculty

 

Start

Finish

Semester

01.10.2021

31.03.2022

Regular teaching

05.10.2021

12.02.2022

Semester break

21.12.2021

01.01.2022

Source: HfK Faculty of Art and Design

Semester dates summer semester 2022

 

Start

Finish

Semester

01.04.2022

30.09.2022

Regular teaching

19.04.2022

22.07.2022

Source: Uni Bremen Homepage

 

Start

Finish

Semester

01.04.2022

30.09.2022

Regular teaching

19.04.2022

22.07.2022

Source: Hochschule Bremen Homepage

 

Start

Finish

Semester

01.04.2022

30.09.2022

Regular teaching

19.04.2022

22.07.2022

Source: Hochschule Bremerhaven Homepage

 

Start

Finish

Semester

01.04.2022

30.09.2022

Regular teaching

04.04.2022

15.07.2022

Source: HfK Music Faculty

 

Start

Finish

Semester

01.04.2022

30.09.2022

Regular teaching

04.04.2022

08.07.2022

Source: HfK Faculty of Art and Design

Updated by: SZHB