“Türkiye’deki Kadın Hareketlerinin Farklı Şehirlerde Karşılaştırılması” ile ilgili araştırma sonuçları

“Türkiye’deki Kadın Hareketlerinin Farklı Şehirlerde Karşılaştırılması” ile ilgili araştırma sonuçları

I. Giriş

Türkiye’deki Kadın Hareketlerinin Farklı Şehirlerde Karşılaştırılması” Projesi Yöneticisi ve Araştırma Raporu Editöründen Giriş (Yasemin Karakaşoğlu)

II. Araştırma Tasarımı

Ampirik-Nitel Çalışmanın Araştırma Tasarımı (Charlotte Binder)

III. Çalışmanın Araştırma Sonuçları

TANIMLAR

III.1.A. Merkezi Bir Kavram ve Bu Kavramın Araştırma Sahasındaki Algısı: Kadın-Olmak (Charlotte Binder)

III.1.B. (Feminist) Kadın Hareket(ler)i: Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Uzmanları için Tanım Önerileri (Charlotte Binder & Yasemin Karakaşoğlu)

KADIN HAREKETLERİ

III.2.A. Araştırma Sahalarından Türkiye’deki Kadın Hareketlerine Örnekler (Aslı Polatdemir)

III.2.B. Türkiye’deki Kürt Kadın Hareketi ve Görünür Olma Serüveni (Münevver Azizoğlu Bazan)

KOALİSYON IMKANLARI

III.3.A. Türkiye’deki Kadın Hareketlerini Ayrıştıran ve Birleştiren Perspektifler (Aslı Polatdemir)

III.3.B. Araştırma Sahasındaki Kadın Koalisyonuna Örnekler (Charlotte Binder)

IV. Ek Bilgiler

Proje Raporunun Eki

V. Türkiye’deki Neoliberal Rejim, Otoriterleşme Süreci ve Kadın Hareket(ler)i Arasındaki İlişkiler Üzerine (Betül Yarar)