Central Europe

Austria, Croatia, Czech Republic, K Poland, Switzerland, Slovakia, Slovenia, and Hungary

Austria

Universiät Wien,
Universiät Wien

1. Universität Wien

     1.

2. Technische Universität Wien

     1.

3. Alpen-Adria Univesität Klagenfurt

     1.

Croatia

Sveučilište u Zagrebu - Univesität Zagreb
1. WS 18/19, BWL, 2.SoSe 2018, Wirtschaftswissenschaften, 3. WS 17/18, BWL

Poland

Wirtschaftsuniversität Warschau
Wirtschaftsuniversität Warschau
Collegium Novum, Krakau
Collegium Novum, Krakau

1. Uniwersytet Gdański - Universität Danzig

Politechnika Gdańska - Technische Universität Danzig

2. Uniwersytet Jagielloński, Kraków - Jagiellonian Universität, Krakau

3. Katolicki Uniwersytet Lubelski - Katholische Universität Lublin

4. Uniwersytet Łódź - Universität Lodz

5. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Adam-Mickiewicz-Universität Posen

6. Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu - Hochschule für Sozial- und Medienkultur in Thorn

7. Uniwersytet Warszawski - Universität Warschau

    Szkoła Główna Handlowa - Wirtschaftsuniversität Warschau

8. Uniwersytet Wrocławski - Universität Breslau

Slovenia

Maribor
Maribor

1. Univerza v Ljubljani - Universität Ljubljana

2. Univerza v Mariboru - Universität Maribor

 

Czech Republic

Karls-Universität
Karls-Universität

1. Univerzita Karlova - Karls-Universität, Prag

 

2. Metropolitan University Prague

 

Hungary

Technische und Wirtschaftswissenschaftliche Universität, Budapest
Technische und Wirtschaftswissenschaftliche Universität, Budapest
 Hochschule Eger
Hochschule Eger

1. Budapesti Corvinus Egyetem - Corvinus Universität, Budapest

 

2. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem - Technische und
    Wirtschaftswissenschaftliche Universität,
Budapest

 

3. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Katholische - Péter-Pázmány-Universität, Budapest

 

4. Eszterházy Károly Fȍiskola - Eszterházy Károly Hochschule, Eger

 

5. Szegedi Tudományegyetem - Universität Szeged