Central Europe

Austria, Croatia, Czech Republic, K Poland, Switzerland, Slovakia, Slovenia, and Hungary

Austria

Universiät Wien,
Universiät Wien

1. Universität Wien

     1. WS 18/19, Psychologie, 2. WS 18/19, Psychologie,
     1. Hohschuljahr 17/18, Jura 2. WS 17/18, Psych., 3. WS 17/18, Psych., 4. WS 17/18, Psych.,
     5. WS 16/17, Theater-, Film- und Medien, 6. WS 16/17, Germanistik,
     7. WS 15/16, Wirtschaftspsychologie, 8. SoSe 2015, Wirtschaftspsych.

2. Technische Universität Wien

     1. WS 19/20, BWL, 2. SoSe 2018, Wirtschaftsingenieurwesen, 3. WS 15/16, Wirtschaftsing.

3. Alpen-Adria Univesität Klagenfurt

     1. WS18/19, Kommunikations- und Medienwissenschaft

Croatia

Sveučilište u Zagrebu - Univesität Zagreb
1. WS 18/19, BWL, 2.SoSe 2018, Wirtschaftswissenschaften, 3. WS 17/18, BWL

Poland

Wirtschaftsuniversität Warschau
Wirtschaftsuniversität Warschau
Collegium Novum, Krakau
Collegium Novum, Krakau

1. Uniwersytet Gdański - Universität Danzig
     1. WS 15/16, BWL

Politechnika Gdańska - Technische Universität Danzig
     1. WS 18/19, BWL, 2. WS 18/19, BWL

2. Uniwersytet Jagielloński, Kraków - Jagiellonian Universität, Krakau

     1. WS 18/19, Integr. Europastudien, 2. WS 18/19, IES, 3. WS 18/19, BWL, 4. SoSe 2018, Public Health
     1. WS 17/18, Psychologie, 2. WS 16/17, Politik, 3. WS 16/17, Integrierte Europastudien

3. Katolicki Uniwersytet Lubelski - Katholische Universität Lublin

     1. Hochschuljahr 14/15, Intergrierte Europastudien

4. Uniwersytet Łódź - Universität Lodz

     1. SoSe 2018, Politik

5. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Adam-Mickiewicz-Universität Posen

     1. WS 16/17, IES, 2. SoSe 2015, Geographie

6. Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu - Hochschule für Sozial- und Medienkultur in Thorn

     1. WS 18/19, Digitale Medien

7. Uniwersytet Warszawski - Universität Warschau
     1. WS 19/20, Integriert Europastudien

    Szkoła Główna Handlowa - Wirtschaftsuniversität Warschau
     1. SoSe 2018, WiWi, 2. WS 16/17, BWL

8. Uniwersytet Wrocławski - Universität Breslau

     1. WS 18/19, Integrierte Europastudien 2. WS 17/18, IES, 3. WS 16/17, IES

Slovenia

Maribor
Maribor

1. Univerza v Ljubljani - Universität Ljubljana

     1. WS 18/19, Sozialpolitik, 2. SoSe 2018, Sozialpolitik, 3. WS 16/17, KuWi,
     4. WS 11/12, KuWi

2. Univerza v Mariboru - Universität Maribor

     1. WS 17/18, BWL, 2. WS 12/13, Betriebswirtschaftslehre, Master

Czech Republic

Karls-Universität
Karls-Universität

1. Univerzita Karlova - Karls-Universität, Prag

     1. WS 18/19, Politik, 2. WS 18/19, Integrierte Europastudien, 3. WS 18/19, IES
     3. SoSe 2018, Soziologie, 4. WS 17/18, Informatik, 5. WS 16/17, Soziologie,
     6. WS 16/17, Politik, 7. WS 16/17,  IES, 8. WS 15/16, Soziologie

2. Metropolitan University Prague

     1. WS 16/17, Politik, 2. WS 16/17, Intergrierte Europastudien, 3. WS 15/16 , IES,
     4. WS 15/16, IES

Hungary

Technische und Wirtschaftswissenschaftliche Universität, Budapest
Technische und Wirtschaftswissenschaftliche Universität, Budapest
 Hochschule Eger
Hochschule Eger

1. Budapesti Corvinus Egyetem - Corvinus Universität, Budapest

     1. WS 18/19, BWL, 2. WS 18/19, Politik, 3. WS 18/19, Politik, 4. WS 18/19, BWL,
     5. WS 17/18, Integrierte Europastudien, 6. WS 17/18, BWL
     7. WS 16/17, Soziologie, 8. WS 16/17, BWL, 9. WS 15/16, BWL Master

2. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem - Technische und
    Wirtschaftswissenschaftliche Universität,
Budapest

     1. SoSe 2018, Wirtschaftsingenieurwesen, 2. SoSe 2018, Wirtschaftsing.,
     3. WS 17/18, Wirtschaftsingenieurwesen, 4. WS 15/16, Produktionstechnik, 5. WS 15/16 , Produktionstechnik Master

3. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Katholische - Péter-Pázmány-Universität, Budapest

     1. WS 16/17, Politik, 2. WS 14/15, Soziologie

4. Eszterházy Károly Fȍiskola - Eszterházy Károly Hochschule, Eger

     1. WS 17/18, Digitale Medien, 2. WS 15/16, Digitale Medien, 3. WS 14/15, Digitale Medien

5. Szegedi Tudományegyetem - Universität Szeged

     1. WS 18/19, Geographie