Ziele und Aufgaben

Xogħol l-għaqda

Das vorrangige Ziel der Internationale Vereinigung für Maltesische Linguistik ist die Förderung und Unterstützung der Forschung über das Maltesische. Indem wir eine Verbindung zwischen Sprachwissenschaftlern aller Teildisziplinen anstreben, soll eine internationale Anlaufstelle für alle Linguisten, Übersetzer und Studenten geschaffen werden, die sich mit dem Maltesischen beschäftigen. Darüber hinaus gilt es, die Melitistik als eigenständige akademische Disziplin zu etablieren. Die Gründung von akademischen Zentren für die Erforschung und die Lehre des Maltesischen ist ein weiteres längerfristiges Ziel, dem wir uns verschrieben haben.

L-għan ewlieni tal-GĦILM hu li tiffaċilita u tappoġġa r-riċerka dwar l-ilsien Malti billi tipprovdi konnessjoni bejn studjużi interessati fih li ġejjin mid-dixxiplini kollha tal-Lingwistika. Għandha t-tir li ssir punt ta’ kuntatt internazzjonali għal-lingwisti, t-tradutturi, l-istudenti u l-persuni l-oħra li jaħdmu bil-lingwa Maltija. Barra minn-hekk, qed nippruvaw nistabbilixxu l-istudju tal-Lingwistika Maltija bħala dixxiplina akkademika fiha nfisha. Il-ħolqien ta’ ċentri akkademiċi għar-riċerka u t-tagħlim tal-Malti se jkun għan ieħor tal-GĦILM fil-ġejjieni.