Maltesische Bibliothek | Librerija Maltija

Bücherregal Maltabibliothek

Die Maltesische Bibliothek wurde bereits vor der Gründung des Malta-Zentrums im Jahr 2009 eingerichtet. In ihr werden alle auf Maltesisch verfassten und ins Maltesische übersetzten Buchpublikationen aller Genres – vom Kinderbuch zur Bibelübersetzung, vom Kochbuch zur Geschichte der Gewerkschaftsbewegung – als Hardcopies gesammelt. Die Sammlung bildet eine gesonderte Abteilung im Bestand der Staats- und Universitätsbibliothek in Bremen. Die Bände sind als Handapparat im Malta-Zentrum zugänglich und dürfen dort zu Forschungszwecken benutzt werden. Der Bestand wird durch jährliche Lieferungen laufend ergänzt, sodass die Maltesische Bibliothek mittlerweile weit über 1.000 Bände (Stand Juli 2022) umfasst. Sie bildet damit eine wertvolle praktische Ressource nicht nur für die empirische Forschung in der Linguistik, sondern auch für die Kultur-, Literatur- und Übersetzungswissenschaft. Ein durchsuchbarer alphabetischer Katalog der zur Maltesischen Bibliothek gehörigen Titel ist online verfügbar.

Il-Librerija Maltija twaqqfet qabel ma twaqqaf iċ-Ċentru tal-Ilsien Malti fl-2009. Tiġbor fiha l-pubblikazzjonijiet kollha tal-kotba miktuba bil-Malti u dawk tradotti għall-Malti mill-ġeneri kollha - minn kotba għat-tfal sa traduzzjonijiet tal-Bibbja, minn kotba tat-tisjir sal-istorja tal-moviment trejdunjonistiku - bħala kopji stampati. Il-kollezzjoni tifforma sezzjoni separata mil-Librerija tal-Istat u tal-Università ta’ Bremen. Il-volumi huma aċċessibbli bħala materjal ta' referenza fiċ-Ċentru tal-Ilsien Malti u jistgħu jintużaw għal skopijiet ta' riċerka. Il-kollezzjoni hija aġġornata kontinwament minn kunsinni annwali, tant, li llum il-ġurnata, il-Librerija Maltija fiha aktar minn 1,000 volum (abbażi tal-aħħar aġġornament  f’Lulju 2022). Hija għalhekk riżorsa prattika u siewja mhux biss għal riċerka empirika fil-lingwistika iżda wkoll għal studji kulturali, letterarji u studji fuq it-traduzzjoni. Il-katalgu alfabetiku tat-titli li jiffurmaw parti mil-Librerija Maltija huwa disponibbli online.