Aktuelles

Aħbarijiet u rapporti

Participants of Ghilm 8

The 8th International Conference for Maltese Lingusitics  took place between the 18th and 21st of September at the University of Bremen, Germany. Over 30 researchers attended this conference entitled “The Next Century of Maltese Linguistics”. The conference of the International Association for Maltese Linguistics (GĦILM) is held every 2 years and is attended by both Maltese and foreign researchers working on Maltese linguistics. 

The conference consisted of 27 talks, including 2 plenary talks by Prof. Andrei Avram (University of Bucharest) and Prof. Dominique Caubet (INALCO, Paris). Presentations covered a range of topics including  theoretical linguistics, sociolinguistics, stylistics and computational linguistics. An edited volume of linguistic papers will be published in line with previous publications compiled following GĦILM conferences.

The two branches of the Malta Centre in Bremen and Malta were responsible for the organisation and coordination of this event and provided financial support to set up and run the conference. The organising committee consisted of Prof. Thomas Stolz and Maike Vorholt (University of Bremen) and Prof. Ray Fabri, Dr Michael Spagnol, Raffaello Bezzina and Michela Vella (University of Malta). The conference was a great success and both branches of the Malta Centre look forward to organising future events promoting Maltese linguistics on an international level.

 

It-8 Konferenza tal-Għaqda Internazzjonali tal-Lingwistika Maltija (GĦILM) saret bejn it-18 u l-21 ta’ Settembru fl-Università ta’ Bremen, il-Ġermanja. Aktar minn 30 riċerkatur u riċerkatriċi attendew  il-konferenza  “The Next Century of Maltese Linguistics”. Il-konferenza tal-GĦILM, li ssir kull sentejn, tattira riċerkaturi minn Malta u minn madwar id-dinja li jaħdmu fuq il-lingwistika Maltija. 

Matul il-konferenza ngħataw 27 taħdita, fosthom żewġ taħditiet plenarji mill-Prof. Andrei Avram (l-Università ta’ Bukarest) u l-Prof. Dominique Caubet (INALCO, Pariġi). Il-preżentazzjonijiet koprew firxa ta’ suġġetti inklużi l-lingwistika teoretika, is-soċjolingwistika, l-istilistika u l-lingwistika komputazzjonali. Se jiġi ppubblikat volum editjat ta’ wħud mix-xogħlijiet ippreżentati bħalma sar wara kull konferenza tal-GĦILM.

Iż-żewġ fergħat taċ-Ċentru tal-Ilsien Malti fi Bremen u f’Malta kienu responsabbli mill-organizzazzjoni u l-koordinazzjoni ta’ dan l-avveniment u pprovdew appoġġ finanzjarju biex jittella’. Il-kumitat organizzattiv kien jikkonsisti mill-Prof. Thomas Stolz u Maike Vorholt (l-Università ta’ Bremen) u mill-Prof. Ray Fabri, Dr Michael Spagnol, Raffaello Bezzina u Michela Vella (l-Università ta’ Malta). Il-konferenza kienet suċċess u ż-żewġ fergħat taċ-Ċentru tal-Ilsien Malti huma ħerqanin li jorganizzaw avvenimenti oħrajn li jippromwovu l-lingwistika Maltija fuq livell internazzjonali.

mehr

Der Workshop Triangulation II – a plethora of ideas about language fand am 5. und  6. Juni 2023 am Hanse-Wissenschaftskolleg in Delmenhorst statt.

Insgesamt haben fünf  Nachwuchswissenschaftler:innen aus Cardiff, vier aus Malta sowie vier aus Bremen ihre Forschungsarbeiten vorgestellt. Zusätzlich präsentierten in diesem Jahr ein Nachwuchswissenschaftler aus Trento und eine Nachwuchswissenschaftlerin aus Helsinki ihre Forschung.

Einen besonderen Beitrag stellte die Lesung Low German poetry des niederdeutschen Poeten Arne Lentföhr am Abend des ersten Workshop-Tages dar. 

Triangulation_II
Die Teilnehmer:innen der Triangulation II

Das Onlinemagazin Valletta | Das Journal berichtet in einem Artikel über die Eröffnung des zweiten Standorts des Malta-Zentrums auf Malta.

2023_Malta Centre Launch
Malta Centre Launch
2023_Malta Centre Launch Talk
It-Tnedija tal-fergħa lokali taċ-Ċentru tal-Ilsien Malti

Fid-9 ta’ Frar, fil-kampus tal-Belt (UM), ittellgħet attività li matulha saret it-tnedija uffiċjali tal-fergħa lokali taċ-Ċentru tal-Ilsien Malti. Din l-attività saret fl-isfond tat-tiġdid tal-ftehim bejn l-Università ta’ Malta u l-Università ta’ Bremen li sar f’Ġunju tal-2022 u li fih twaqqfet fergħa lokali ta’ dan iċ-Ċentru. Għal din l-attività ġew mistiedna l-Prof. Thomas Stolz u Maike Vorholt li huma responsabbli mit-tmexxija taċ-Ċentru fl-Università ta’ Bremen, il-Ġermanja. 

Fl-ewwel siegħa, saru diskorsi qosra minn Prof. Fabri, Dr Spagnol u Prof. Stolz li tkellmu dwar it-twaqqif, l-istorja u l-għanijiet ta’ dan iċ-Ċentru. Tkellmu wkoll l-amministraturi taż-żewġ fergħat, Maike Vorholt, Michela Vella u Raffaello Bezzina li ddiskutew xi ideat u proġetti għall-futur. Fit-tieni siegħa, il-Prof. Thomas Stolz ta taħdita lingwistika bl-isem ta’ Special Toponymic Grammar in Maltese and beyond

Fid-dawl tat-tiġdid tal-ftehim bejn iż-żewġ Universitajiet u bħala inizjattiva ta’ kollaborazzjoni, Maike Vorholt, l-amministratriċi tal-fergħa fi Bremen, qattgħet ġimgħa ġewwa Malta. Matul din il-ġimgħa, hi u l-uffiċjali tar-riċerka tal-fergħa lokali fasslu pjan ta’ ħidma għax-xhur li ġejjin u kellhom diversi laqgħat dwar proġetti futuri, fosthom il-konferenza tal-Għaqda Internazzjonali tal-Lingwistika Maltija (GĦILM) li se ssir fi Bremen, f’Settembru li ġej.

Tista’ tara r-rikording tal-attività hawn. 

L-EWWEL PARTI: 0:20 - It-tnedija tal-Fergħa Lokali tal-Malta Centre (Bremen), IT-TIENI PARTI: 30:22 - Thomas Stolz | Special Toponymic Grammar in Maltese and beyond

The Launch of the local branch of the Maltese Language Centre

On the 9th of February, the official launch of the local branch of the Malta Centre was held at the Valletta Campus (UM). This event was organised in light of the renewal of the agreement between the University of Malta and the University of Bremen which was signed in June 2022 and through which, a local branch of this Centre was established. Prof. Thomas Stolz and Maike Vorholt, who are responsible for managing the Malta Centre at the University of Bremen, Germany, were invited for this event.

In the first hour, Prof. Fabri, Dr. Spagnol and Prof. Stolz gave short speeches about the establishment, history and objectives of this Centre. Additionally, the administrators of the two branches, Maike Vorholt, Michela Vella and Raffaello Bezzina presented a number of future projects and ideas. In the second hour, Prof. Thomas Stolz gave a linguistic talk entitled Special Toponymic Grammar in Maltese and beyond.

In view of the renewal of the agreement, and as an initiative to strengthen the collaboration between the two branches, Maike Vorholt, the administrator of the branch in Bremen, spent a week in Malta. During this week, she and the research officers of the local branch drew up a work plan for the coming months and had several meetings about future projects, including the conference of the International Association of Maltese Linguistics (GĦILM ) which will take place in Bremen, coming September.

You can watch the recording of the activity here.

FIRST PART: 0:20 - The launch of the local branch of the Malta Centre, SECOND PART: 30:22 - Thomas Stolz | Special Toponymic Grammar in Maltese and beyond

Maltese for Beginners

31 July – 4 August 2023

 

Maltese for Advanced Learners

7 August – 11 August 2023

 

Anmeldung per Mail an maltaprotect me ?!uni-bremenprotect me ?!.de

mehr
RSOs of the Malta Centre

Zwei Linguisten der Universität Malta, Michela Vella and Raffello Bezzina, besuchten das Malta-Zentrum um an der Linguistik Woche teilzunehmen und zukünftige Projekte des Zentrums zu planen.

Das Malta-Zentrum wird im Rahmen der Linguistikwoche am 24. November vorgestellt.

Das Journal of Maltese Living Abroad aus Australien berichtet in seinem 341. Newsletter über das Malta-Zentrum und den Besuch des Botschafters der Republik Malta SE Dr. Giovanni Xuereb (S. 5-7).

Im Onlinemagazin der Uni Bremen up2date. erschien ein Artikel zur Malta-Bibliothek: 

Kennt ihr schon… die Malta-Bibliothek?

Am 13. und 14. Juni 2022 fand der Workshop Triangulation – linguistic topics from three different perspectives (Wales, Malta, Northwest Germany) am Hanse-Wissenschaftskolleg in Delmenhorst statt. Insgesamt haben fünf Nachwuchswissenschaftler:innen aus Cardiff, drei aus Malta und sechs aus Norwestdeutschland ihre Forschungsarbeiten vorgestellt. Einen besonderen Beitrag stellte die Lesung Welsh poetry des walisischen Poeten Ifor ap Glyn am Nachmittag des ersten Workshop-Tages dar.

Die Teilnehmer:innen des Triangulation-Workshops am 14.06.2022
Die Teilnehmer:innen des Triangulation-Workshops am 14.06.2022

Am 31. Mai 2022 besuchte der Botschafter der Republik Malta SE Dr. Giovanni Xuereb gemeinsam mit dem stellvertretenden Missionsleiter Mark Anthony Abela sowie dem Honorargeneralkonsul Dr. Thomas Stöcker das Malta-Zentrum an der Universität Bremen. Gemeinsam mit der Konrektorin für Forschung und Lehre Prof. Dr. Jutta Günther, dem Dekan des Fachbereichs 10 Prof. Dr. Marcus Callies und dem Direktor des Malta-Zentrums Prof. Dr. Thomas Stolz fand ein Austausch u.a. über Geschichte des Malta-Zentrums, dessen Fortbestehen, die dort enthaltene maltesische Bibliothek sowie die linguistische Forschung über die maltesische Sprache statt.

Besuch des maltesischen Botschafters
(von links: Maike Vorholt, Julia Nintemann, Prof. Dr. Jutta Günther, S. E. Dr. Giovanni Xuereb, Prof. Dr. Thomas Stolz, Prof. Dr. Marcus Callies, Mark Anthony Abela, Dr. Thomas Stöcker)
Besuch des maltesischen Botschafters Botschafters
Geschenkeaustausch (links Prof. Dr. Thomas Stolz, rechts S. E. Dr. Giovanni Xuereb)